Välkommen till Mikis El!
Din elektriker i hjärtat av Småland
Läs mer om oss

Om Oss

Mikis El är ett Växjöbaserat företag som är specialiserat inom områden elservice, tele, tv och data, Vi utför även fiber installationer.


Vi har flera års erfarenhet inom vår bransch och vår kundkrets sträcker sig allt ifrån privatpersoner till stora företag.
Vårt löfte till våra kunder är att utföra våra uppdrag med optimala lösningar beträffande samordning, teknik, tid, ekonomi och miljö. Vi tar oss an allt ifrån nyproduktioner till ROT-jobb och servicearbeten.

Om du har frågor eller funderingar tveka inte att kontaka oss.

Tjänster

Nedan finns tjänsterna vi utför åt våra kunder

Service
Renovering
Nyproduktion
Specialdesignade ljussättningar (LED spotlights, skensystem, fiberljus m.m.)
DALI anläggningar
Centraldammsugaranläggningar
Reservkraft
Multimediasystem (Data-/tele-/tv-system)
Åskskydd
Golvvärme
Automatikskåp
Maskinservice
Data-/telenät
Fibernät

Referenser

Nedan hittar du bilder på en del av de projekt som vi har jobbat med. Så småningom fyller vi på med fler bilder.

Miljöpolicy

Vi bidrar till en långsiktigt god miljö genom ett aktivt miljöengagemang och ständiga förbättringar.


Målet med vårt miljöarbete är en långsiktigt hållbar utveckling, minskat resursuttag och minskad miljöpåverkan. Vi skall minska mängden avfall med noggran källsortering samt återvinning.
Vi ska ge en öppen och saklig information om vårt miljöarbete till anställd och kunder. Genom kontinuerlig utbildning och information vill vi öka personalens kunskaper angående miljö och hälsorisker i arbetslivet. Utöver detta försäkrar vi oss om att leverantörer, materiel och entrepenörer uppfyller ställda krav.

Denna policy är grunden till allt miljöarbete i företaget och det är alla medarbetares gemensamma uppgift att förverkliga den.

Kontakta Oss

Kontaktinformation:

Mikis El AB

Ulriksbergspromenaden 43

352 46 VÄXJÖ


Telefon: 0708-14 48 16
E-post: info@mikisel.se


Org.nr: 556790-1656
Momsreg.nr: SE556790165601
Innehar F-skattebevis